ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัย

ข่าวหลักสูตรระยะสั้น

ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น รอบ 4 รุ่น 3

สำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีหลากหลายวิช...

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส...

จัดซื้อจัดจ้างและจ้างงาน

งานกิจกรรม

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

25 ตุลาคม 2566 นายอุเทน ปิ่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาร...

Facebook Posts

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุโขทัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุโขทัย นายไชยา ประพันธ์ศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยนายธนิสร กลิ่นมาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเเละโครงการ รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันเอชไอวีเเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2567 ชมรม To Be Number One ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเเละโครงการ รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันเอชไอวีเเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลกเเละชมรมหัวใจสีเเดงโรงพยาบาลสุโขทัยได้บรรยายความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ขอขอบคุณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลกเเละชมรมหัวใจสีเเดงโรงพยาบาลสุโขทัยได้บรรยายความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ ... See MoreSee Less
View on Facebook

เรียนกับเราดีอย่างไร

ค่าเรียนถูก

ปวช. เรียนฟรีตามนโยบายเรียนของรัฐบาล ค่าบำรุงการศึกษาไม่แพง ปวส. ภาคปกติ หน่วยกิตละ 80 บาท และปวช. ปวส. ปกติ สมัครเรียน 100 คนแรก รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเรามีหอพักให้อยู่ฟรี

มีหลักสูตรหลากหลาย

มีหลักสูตรหลากหลาย ปวช. ภาคปกติ, ปวส. ภาคปกติและสมทบ หลักสูตรระยะสั้น 30 ชม. 75 ชม. 150 ชม. และยังมีห้องเรียนอาชีพมัธยมอีกด้วย

สร้างอาชีพ

สร้างอาชีพจากการเรียนจากทั้งหลักสูตรปกติหรือระยะสั้น ใช้ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้จริง และยังมีโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

Play Video
Play Video
Play Video

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เปิดเตาอบเค้กรับปีใหม่ สร้างอาชีพนักศึกษา

    ที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายอุเทน ปิ่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันเปิดสัปดาห์เค้กและคุกกี้ เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566 ส่งเสริมธุรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาคหรรมศาสตร์ ภายใต้แบรนด์ 11 Cafe สานฝันสู่อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ลงทะเบียน ปวช./ปวส. ภาคปกติ

(รับทุนการศึกษา 1,000 บาท)

Scroll to Top