กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

25 ตุลาคม 2566 นายอุเทน ปิ่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัย และนักเรียนนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดกระชงคาราม เข้ารับบิณฑบาตร ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ในการนี้ ทางวัดมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2566 เพื่อนำปัจจัยซื้อที่ดิน ถมดิน แต่ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก จึงอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกับทางวัดกระชงคาราม ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

Scroll to Top