ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ปี 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ปี 2566

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายอุเทน ปิ่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมชาย อินผ่อง ครูสาขาวิชาช่างยนต์ นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ปี 2566 ณ บริษัท นิวเเมน จำกัด (สาขาสุโขทัย) โดยในการเเข่งขันครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

Scroll to Top