20 ตุลาคม 2023

ประกาศ เรื่อง กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 …

ประกาศ เรื่อง กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ปี 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 …

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ปี 2566 Read More »

เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ได้เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอ …

เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน Read More »

Scroll to Top