20 ตุลาคม 2023

ประกาศเรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศ เรื่อง กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ปี 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ปี 2566 Read More »

เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ได้เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอ

เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน Read More »

Scroll to Top