Author name: admin

กำหนดประเภทและอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วิทยาลัยสารพัดช่างได้กำหนดประเภท และอัตราการจัดเก็บค่าเ …

กำหนดประเภทและอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ Read More »

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีหลากหลายวิชา ให้คุณเลือกเรียน

ทั้งรอบเช้า รอบบ่าย เเละรอบค่ำ ค่าเรียนในภาคเช้าเเละบ่า …

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีหลากหลายวิชา ให้คุณเลือกเรียน Read More »

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส …

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Read More »

Scroll to Top