ประกาศวิทยาลัย

หมวดหมู่การประกาศต่าง ๆ ของวิทยาลัย

กำหนดประเภทและอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วิทยาลัยสารพัดช่างได้กำหนดประเภท และอัตราการจัดเก็บค่าเ …

กำหนดประเภทและอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ Read More »

ประกาศ เรื่อง กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 …

ประกาศ เรื่อง กำหนดการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

Scroll to Top